Mamici anti-stress de ianuarie-februarie 2009 (60)

Raspunsuri - Pagina 3

Inceputul discutiei

Link direct catre acest raspuns flowerbee spune:

Eu astept raspuns de la RU si pe chestia asta si va spun. Nici eu nu stiu unde si cand se fac cursuri de puericultura, stiu doar de Scoala Parintilor de la Euroclinic.

Si nu inteleg de ce se iau dupa nastere, ca doar eu fac cursul inainte de nastere. Ma rog, ciudatenii legislative.

Ledi, tu fa toate hartiile si cere tot ce ti se cuvine. E dreptul tau si al copilului din burtica.

In legatura cu trusoul pt bebe, eu il voi da unei mamici fara posibilitati materiale, care are mai multa nevoie decat avem noi. Se acorda la nastere sau la inregistrarea nasterii parca.

Iris, sanatate pentru puiuta ta. Sa se faca repejor bine.

Va tin la curent cu info de la RU (cand or veni).
Bee22+
http://bd.lilypie.com/6jfFp3.png

Mergi la inceput

Link direct catre acest raspuns flowerbee spune:

Cadia, nu cred ca e reclama. Daca e considerata reclama, stergi si gata.

Bee22+
http://bd.lilypie.com/6jfFp3.png

Mergi la inceput

Link direct catre acest raspuns IRA_LIZA spune:

Cine in treba de baza legala ref zile libere pt curs puericulutura?

Iata:

CONTRACT COLECTIV DE MUNC#258; UNIC nr. 2.895 din 29 decembrie 2006
la nivel national pe anii 2007-2010
EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARIT#258;#354;II SOCIALE #350;I FAMILIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, Partea V nr. 5 din 29 ianuarie 2007

ART. 61
(1) Salariatii au dreptul la zile libere platite pentru evenimente deosebite in familie sau pentru alte situatii, dupa cum urmeaza:
a) casatoria salariatului - 5 zile;
b) casatoria unui copil - 2 zile;
c) nasterea unui copil - 5 zile + 10 zile daca a urmat un curs de puericultura;
d) decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor - 3 zile;
e) decesul bunicilor, fratilor, surorilor - 1 zi;
f) donatorii de sange - conform legii;
g) la schimbarea locului de munca in cadrul aceleiasi unitati, cu mutarea domiciliului in alta localitate - 5 zile.
(2) Salariatii au dreptul la 30 de zile concediu fara plata, acordat o singura data, pentru pregatirea si sustinerea lucrarii de diploma in invatamantul superior. Acest concediu se poate acorda si fractionat, la cererea salariatului.
(3) Pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii au dreptul la concedii fara plata.


Mai caut si revin, pup fetele!

Mergi la inceput

Link direct catre acest raspuns IRA_LIZA spune:

Tot puericultura si alte drepturi PT TATICI:

HOT#258;RÂRE nr. 244 din 10 aprilie 2000
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 11 aprilie 2000

În temeiul prevederilor art. 6 din Legea concediului paternal nr. 210/1999,

Guvernul României hot#259;r#259;#351;te:

ARTICOL UNIC
Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, prev#259;zute în anexa care face parte integrant#259; din prezenta hot#259;râre.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaz#259;:
---------------
Ministrul muncii
#351;i protec#355;iei sociale,
Smaranda Dobrescu

Ministru de stat,
ministrul s#259;n#259;t#259;#355;ii,
Hajdu Gabor

ANEXA 1


NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999

ART. 1
Titularul dreptului la concediu paternal, prev#259;zut la art. 1 alin. (2) din lege, cu durata de 5 zile lucr#259;toare, este tat#259;l copilului nou-n#259;scut, care participa efectiv la îngrijirea acestuia, indiferent dac#259; copilul este n#259;scut din c#259;s#259;torie, din afar#259; c#259;s#259;toriei sau este adoptat de titularul dreptului.
ART. 2
Solicitarea pentru acordarea concediului paternal se adreseaz#259; în scris, în primele 8 s#259;pt#259;mâni de la na#351;terea copilului, conducerii unit#259;#355;ii în care tat#259;l î#351;i desf#259;#351;oar#259; activitatea. Aceasta are obliga#355;ia de a dispune luarea m#259;surilor necesare în vederea acord#259;rii concediului paternal.
ART. 3
(1) Concediul paternal se acorda numai dac#259; titularul acestui drept are calitatea de salariat, indiferent de modul de organizare #351;i de finan#355;are a unit#259;#355;ii în care el î#351;i desf#259;#351;oar#259; activitatea.
(2) Prin unitate, în sensul prevederilor alin. (1), se în#355;elege persoana juridic#259; sau fizica, dup#259; caz, în beneficiul c#259;reia presteaz#259; activitate salariatul asigurat în cadrul sistemului asigur#259;rilor sociale de stat.
ART. 4
(1) Indemniza#355;ia pentru concediul paternal pl#259;tit, egala cu salariul aferent zilelor lucr#259;toare respective, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din lege, se calculeaz#259; pe baza salariului brut realizat, incluzând sporurile #351;i adaosurile la salariul de baza.
(2) Indemniza#355;ia prev#259;zut#259; la alin. (1) se pl#259;te#351;te din fondul de salarii al unit#259;#355;ii #351;i se include în veniturile impozabile ale salariatului.
ART. 5
(1) În cazul în care tat#259;l copilului nou-n#259;scut satisface serviciul militar obligatoriu, el are dreptul la o permisie de 7 zile calendaristice, ce se acorda de unitatea militar#259; în condi#355;iile prev#259;zute la art. 1 #351;i 2, care se aplica în mod corespunz#259;tor.
(2) Permisia prev#259;zut#259; la alin. (1) se acorda #351;i în cazul în care tat#259;l care satisface serviciul militar obligatoriu solicita acordarea acestei permisii în vederea recunoa#351;terii paternit#259;#355;ii, întocmit#259; în condi#355;iile legii.
(3) Permisia solicitat#259; #351;i acordat#259; va fi justificat#259;, la întoarcere, cu certificatul de na#351;tere al copilului, din care sa rezulte calitatea de tata a militarului în situa#355;ia în care declara#355;ia de recunoa#351;tere a paternit#259;#355;ii s-a f#259;cut simultan cu înregistrarea na#351;terii sau, dup#259; caz, numai pe baza declara#355;iei de recunoa#351;tere a paternit#259;#355;ii, dac#259; aceasta s-a f#259;cut ulterior înregistr#259;rii na#351;terii copilului la serviciul de stare civil#259;.
ART. 6
(1) Tat#259;l copilului nou-n#259;scut, care participa efectiv la îngrijirea acestuia, are dreptul la un concediu paternal pl#259;tit de 15 zile lucr#259;toare, prin majorarea duratei concediului paternal de 5 zile lucr#259;toare cu înc#259; 10 zile lucr#259;toare, dac#259; a ob#355;inut atestatul de absolvire a unui curs de puericultura.
(2) Dreptul la majorarea duratei concediului paternal în condi#355;iile alin. (1) se acorda numai o singura data, indiferent de num#259;rul copiilor titularului.
ART. 7
(1) Cursul de puericultura consta în prezentarea unor notiuni elementare teoretice #351;i practice necesare în vederea îngrijirii copilului mic, în vederea particip#259;rii efective a tat#259;lui la îngrijirea propriului copil nou-n#259;scut.
(2) Cursul de puericultura va fi #355;inut de medicul de familie al tat#259;lui, în perioada de sarcina a mamei sau dup#259; na#351;terea copilului.
(3) În urma verific#259;rii no#355;iunilor dobândite medicul de familie va elibera atestatul de absolvire a cursului de puericultura.
(4) În cazul în care tat#259;l are studii de specialitate (medic, asistent medical) nu mai este necesar#259; absolvirea cursului de puericultura, ci numai ob#355;inerea atestatului în condi#355;iile prev#259;zute la alin. (3).
(5) Atestatul reprezint#259; actul doveditor prin care se constata însu#351;irea no#355;iunilor prev#259;zute la alin. (1) #351;i cuprinde, împreun#259; cu aceasta constatare, datele personale din cartea de identitate a tat#259;lui, locul sau de munca, data eliber#259;rii, semnatura #351;i parafa medicului de familie.
ART. 8
(1) Tat#259;l copilului nou-n#259;scut beneficiaz#259; de concediul de lauzie neefectuat de mama, în situa#355;ia în care aceasta a decedat în timpul na#351;terii sau în perioada concediului de lauzie.
(2) Acordarea concediului de lauzie neefectuat se face de conducerea unit#259;#355;ii la care tat#259;l î#351;i desf#259;#351;oar#259; activitatea, la cerere, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de tata al copilului nou-n#259;scut, precum #351;i a certificatului de deces al mamei #351;i, dup#259; caz, a certificatului de concendiu de lauzie al mamei în situa#355;ia în care acesteia i s-a eliberat un certificat de acest fel.
ART. 9
(1) Pe perioada în care tat#259;l efectueaz#259; concediul de lauzie neefectuat de mama decedata tat#259;l are dreptul la o indemniza#355;ie acordat#259; de unitatea la care î#351;i desf#259;#351;oar#259; activitatea.
(2) Cuantumul indemniza#355;iei prev#259;zute la alin. (1) se calculeaz#259;, potrivit prevederilor legale, în func#355;ie de felul indemniza#355;iei pentru care opteaz#259; tat#259;l.
(3) Indemniza#355;ia va fi pl#259;tit#259; din fondul de salarii al unit#259;#355;ii în care tat#259;l î#351;i desf#259;#351;oar#259; activitatea.
-----Mergi la inceput

Link direct catre acest raspuns IRA_LIZA spune:

Pt cine nu are chef/ tipm sa caute in mailul anterior: povestea cu cursul de puericultrura se afla la

ART. 7 (din HOT#258;RÂRE nr. 244 din 10 aprilie 2000
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999)

(1) Cursul de puericultura consta în prezentarea unor notiuni elementare teoretice #351;i practice necesare în vederea îngrijirii copilului mic, în vederea particip#259;rii efective a tat#259;lui la îngrijirea propriului copil nou-n#259;scut.
(2) Cursul de puericultura va fi #355;inut de medicul de familie al tat#259;lui, în perioada de sarcina a mamei sau dup#259; na#351;terea copilului.
(3) În urma verific#259;rii no#355;iunilor dobândite medicul de familie va elibera atestatul de absolvire a cursului de puericultura.
(4) În cazul în care tat#259;l are studii de specialitate (medic, asistent medical) nu mai este necesar#259; absolvirea cursului de puericultura, ci numai ob#355;inerea atestatului în condi#355;iile prev#259;zute la alin. (3).
(5) Atestatul reprezint#259; actul doveditor prin care se constata însu#351;irea no#355;iunilor prev#259;zute la alin. (1) #351;i cuprinde, împreun#259; cu aceasta constatare, datele personale din cartea de identitate a tat#259;lui, locul sau de munca, data eliber#259;rii, semnatura #351;i parafa medicului de familie.

Mergi la inceput

Link direct catre acest raspuns IRA_LIZA spune:

....si legea paternalului, in ala carei cuprins ref la puericultura la Art. 4

LEGE nr. 210 din 31 decembrie 1999
privind concediul paternal
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 31 decembrie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege.

ART. 1
(1) Concediul paternal se acorda în condi#355;iile prev#259;zute de prezenta lege, în scopul de a asigura participarea efectiv#259; a tat#259;lui la îngrijirea noului-n#259;scut.
(2) Tat#259;l copilului nou-n#259;scut are dreptul la un concediu paternal de 5 zile lucr#259;toare, în condi#355;iile prev#259;zute de prezenta lege.
ART. 2
(1) În cazul în care titularul dreptului la concediu paternal este asigurat în cadrul sistemului asigur#259;rilor sociale de stat, el are dreptul la un concediu paternal pl#259;tit de 5 zile lucr#259;toare.
(2) Concediul paternal se acorda la cerere, în primele 8 s#259;pt#259;mâni de la na#351;terea copilului, justificat cu certificatul de na#351;tere al acestuia, din care rezulta calitatea de tata a petitionarului.
(3) Indemniza#355;ia pentru concediul paternal se pl#259;te#351;te din fondul de salarii al unit#259;#355;ii #351;i este egala cu salariul corespunz#259;tor perioadei respective.
ART. 3
(1) Tat#259;l care satisface serviciul militar obligatoriu are dreptul, la na#351;terea propriului copil, la o permisie de 7 zile calendaristice, acordat#259; în condi#355;iile prev#259;zute la art. 2 alin. (2).
(2) Permisia prev#259;zut#259; la alin. (1) se acorda #351;i tat#259;lui care satisface serviciul militar obligatoriu, în vederea recunoa#351;terii paternit#259;#355;ii, în condi#355;iile legii. Permisia solicitat#259; va fi justificat#259; cu certificatul de na#351;tere al noului-n#259;scut, din care sa rezulte calitatea de tata a militarului, respectiv cu declara#355;ia de recunoa#351;tere a paternit#259;#355;ii, întocmit#259; în condi#355;iile legii.
ART. 4
(1) În cazul în care tat#259;l copilului nou-n#259;scut a ob#355;inut atestatul de absolvire a cursului de puericultura, durata concediului paternal, acordat în condi#355;iile art. 2, se majoreaz#259; cu 10 zile lucr#259;toare.
(2) Tat#259;l poate beneficia de prevederea cuprins#259; la alin. (1) numai o singura data.
ART. 5
(1) În cazul decesului mamei copilului în timpul na#351;terii sau în perioada concediului de lauzie, tat#259;l copilului beneficiaz#259; de restul concediului neefectuat de c#259;tre mama.
(2) Pe perioada concediului acordat în condi#355;iile alin. (1) tat#259;l copilului beneficiaz#259; de o indemniza#355;ie egala cu ajutorul pentru sarcina #351;i lauzie cuvenit mamei sau de o indemniza#355;ie calculat#259; dup#259; salariul de baza #351;i vechimea în munca ale acestuia, acordat#259; de unitatea la care tat#259;l î#351;i desf#259;#351;oar#259; activitatea, la alegere.
ART. 6
În termen de 30 de zile de la data public#259;rii în Monitorul Oficial al României a prezentei legi, Guvernul va aproba prin hot#259;râre normele metodologice de aplicare, la propunerea comuna a Ministerului S#259;n#259;t#259;#355;ii #351;i a Ministerului Muncii #351;i Protec#355;iei Sociale.
ART. 7
Prezenta lege intra în vigoare la 45 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

Aceasta lege a fost adoptat#259; de Camera Deputa#355;ilor #351;i de Senat în #351;edin#355;a comuna din 15 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) #351;i 74 alin. (1) din Constitu#355;ia României.


p. PRE#350;EDINTELE CAMEREI DEPUTA#354;ILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

p. PRE#350;EDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

--------

Mergi la inceput

Link direct catre acest raspuns flowerbee spune:

Deci si taticii au dreptul. La noi taticul e self employed asa ca, insi va acorda singurel aceste zile si drepturi.

Oare sa se refere numai la tatici. CCMUNN nu spune expres.

Bee22+
http://bd.lilypie.com/6jfFp3.png

Mergi la inceput

Link direct catre acest raspuns IRA_LIZA spune:

Scuze pt omisiunea de a inlocui diacriticele, insa asa se intampla cand transmitzi "de pe front" (in continuare la mine la job e stare de asediu, ceva mai straniu nu am vazut de cand mama m-a facut!!)

Mergi la inceput

Link direct catre acest raspuns flowerbee spune:

Merci Ira!

Bee22+
http://bd.lilypie.com/6jfFp3.png

Mergi la inceput

Link direct catre acest raspuns CADIA spune:

IRA, ti-am sris in capitolul anterior cum sa-ti pui semnatura, nu ai reusit????
Nu stiu de ce dar tot ce ai scris tu referitor in ultimile doua mesaje, eu le vad parca sunt codate, mai multe cifre decat litere

Bee, poate ai dreptate. Revista se numeste "Libertatea pentru femei- Totul pentru Mama mea".Mie imi place ce am gasit in ea.
Spuneai Bee ca acei banuti de trusou de 150 ron, ii dai altei mamici care are mai multa nevoie.O sa vreau sa fac si eu acelasi lucru, dar oare cum? Vom merge noi sa ridicam banutzii si apoi ii dam sau .....ce varianta ar fi?????


22+cu CLARA

Mergi la inceput