Numele dupa casatorie

Raspunsuri - Pagina 7

Inceputul discutiei

Link direct catre acest raspuns marius spune:

Te inteleg insa a fost strict optiunea ta (unilaterala)la momentul casatoriei de a-ti schimba numele, astfel incat nu poti sa obligi (si de aceea este asa legea) pe nimeni sa iti acorde aceasta varianta in continuare pentru ca ea nu ti-a apartinut inainte si legal nu mai exista nici un temei (in afara de posesorul numelui)ca sa se pastreze acest fapt.
Probabil la momentul incheierii actului ar trebui sa li se prezinte viitorilor soti toata aceste aspecte mult mai detaliat tocmai pentru ca ei sa fie perfect constienti pe decizia luata si sa nu mearga reflexiv. Insa necunoasterea corecta si/sau completa a legilor nu este vina nimanui fiind obligatia fiecaruia dintre noi.

www.romleas.ro/Rosia%20Montana/" target="_blank">Ce nu stiu romanii despre aurul lor!

Eu pur si simplu / Pagina legislativa

Mergi la inceput

Link direct catre acest raspuns marius spune:

As dori sa spun ca ai baza legala sa iti schimbi numele ulterior cu cel al copilului(si al sotului) dar pe cale administrativa, baza legala fiind OG41/2003 art. 4 alin. 3(e ) sau copilul sa isi schimbe numele cu al tau cf. art.4 alin. 3(f) daca (ATENTIE!) sunt indeplinite conditiile din acest act. Iti trebuie acordul fostului sot.

www.romleas.ro/Rosia%20Montana/" target="_blank">Ce nu stiu romanii despre aurul lor!

Eu pur si simplu / Pagina legislativa

Mergi la inceput

Link direct catre acest raspuns marius spune:

ORDONANTA nr. 41 din 30 ianuarie 2003 (*actualizata*)
privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 2 februarie 2003
Data intrarii in vigoare : 2 februarie 2003


Forma actualizata valabila la data de : 14 iunie 2012
Prezenta forma actualizata este valabila de la 2 iulie 2009 pana la 14 iunie 2012

In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1
Numele cuprinde numele de familie si prenumele.
ART. 2
(1) Numele de familie se dobandeste prin efectul filiatiei si se schimba de drept prin modificarea intervenita in statutul civil al persoanei fizice, in conditiile prevazute de lege.
(2) Prenumele se stabileste la data inregistrarii nasterii, pe baza declaratiei de nastere facute de persoana care declara nasterea.
(3) Numele de familie si prenumele copilului gasit, nascut din parinti necunoscuti, precum si in situatia in care copilul este abandonat de catre mama in spital, iar identitatea acesteia nu a fost stabilita in termen de 30 de zile de la constatarea abandonului, se stabilesc prin dispozitia primarului comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, in a carui raza a fost gasit copilul ori s-a constatat abandonul acestuia, in conditiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 3
Numele se poate schimba pe cale administrativa, in conditiile prezentei ordonante.

CAP. II
Schimbarea numelui pe cale administrativa

ART. 4
(1) Cetatenii romani pot obtine, pentru motive temeinice, schimbarea pe cale administrativa a numelui de familie si a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea, in conditiile prezentei ordonante.
(2) Sunt considerate ca intemeiate cererile de schimbare a numelui in urmatoarele cazuri:
a) cand numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau in alt mod;
b) cand persoana in cauza a folosit, in exercitarea profesiei, numele pe care doreste sa il obtina, facand dovada cu privire la aceasta, precum si asupra faptului ca este cunoscuta in societate sub acest nume;
------------
Litera b) a alin. (2) al art. 4 a fost modificata de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 323 din 8 iulie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 15 iulie 2003.

c) cand, din neatentia ofiterilor de stare civila ori ca urmare a necunoasterii reglementarilor legale in materie, au fost efectuate mentiuni gresite in registrele de stare civila ori au fost eliberate certificate de stare civila cu nume eronate, in baza carora au fost eliberate alte acte;
d) cand persoana in cauza are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regula reunite, si doreste schimbarea acestuia;
e) cand persoana in cauza poarta un nume de familie de provenienta straina si solicita sa poarte un nume romanesc;
f) cand persoana si-a schimbat numele de origine straina intr-un nume romanesc, pe cale administrativa, si doreste sa revina la numele dobandit la nastere;
g) cand parintii si-au schimbat numele pe cale administrativa, iar copiii solicita sa poarte un nume de familie comun cu al parintilor lor;
h) cand persoana in cauza solicita sa poarte un nume de familie comun cu al celorlalti membri ai familiei, nume care a fost dobandit ca urmare a adoptiei, a mentinerii numelui la casatorie, a stabilirii filiatiei ori a unor schimbari de nume aprobate anterior pe cale administrativa;
i) cand sotii au convenit cu ocazia incheierii casatoriei sa poarte numele de familie reunite si ambii solicita schimbarea acestuia pe cale administrativa, optand pentru numele de familie dobandit la nastere de catre unul dintre ei ori sa revina fiecare la numele avut anterior casatoriei;
j) cand persoana in cauza face dovada ca a fost recunoscuta de catre parinte ulterior inregistrarii nasterii, insa, intrucat nu a sesizat instanta pentru incuviintarea purtarii numelui de familie al acestuia in timpul vietii, nu exista alta posibilitate de dobandire a numelui parintelui decat pe cale administrativa;
k) cand prenumele purtat este specific sexului opus;
l) cand persoanei i s-a incuviintat schimbarea sexului prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila si solicita sa poarte un prenume corespunzator, prezentand un act medicolegal din care sa rezulte sexul acesteia;
m) alte asemenea cazuri temeinic justificate.
(3) Sunt de asemenea considerate justificate si cererile de schimbare a numelui in urmatoarele cazuri:
a) cand persoana in cauza a adoptat minori si doreste ca acestia sa poarte un alt prenume;
b) cand casatoria a incetat prin moartea sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti, iar sotul supravietuitor solicita sa revina la numele de familie purtat anterior casatoriei ori la numele de familie dobandit la nastere;
c) cand in urma divortului un fost sot revine la numele de familie purtat anterior si care provine dintr-o alta casatorie, de asemenea desfacuta prin divort, si doreste sa poarte numele dobandit la nastere;
d) cand in urma incetarii casatoriei prin moartea sau prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti celalalt sot se recasatoreste si, ca urmare a desfacerii acestei casatorii, acesta doreste sa poarte numele de familie dobandit la nastere;
e) cand fostul sot doreste sa poarte numele de familie pe care l-a avut in casatorie, pentru a avea un nume comun cu copiii incredintati spre crestere si educare, cu consimtamantul fostului sot, dat in forma autentica;
f) cand parintii au divortat, iar copiii incredintati spre crestere si educare unuia dintre parinti, care a revenit la numele de familie avut anterior casatoriei, solicita sa poarte numele de familie al acestuia;
g) cand s-a desfacut adoptia unei persoane casatorite care are copii minori si in urma desfacerii adoptiei persoana in cauza revine la numele de familie avut inainte de adoptie;
h) cand unul dintre soti, la incheierea casatoriei, a luat numele de familie al celuilalt sot, nume pe care acesta l-a dobandit prin adoptie, iar ulterior incheierii casatoriei are loc desfacerea adoptiei.
ART. 5
Cererile de schimbare a numelui pe cale administrativa privind persoanele fara cetatenie domiciliate in Romania se solutioneaza in aceleasi conditii ca si cele ale cetatenilor romani.
ART. 6
(1) Persoana care solicita schimbarea numelui pe cale administrativa depune o cerere la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, denumit in continuare serviciu public, aflat in subordinea consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, in a carui raza teritoriala isi are domiciliul. Cererea se depune personal sau prin imputernicit cu procura speciala sau imputernicire avocatiala.
-------------
Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. III din LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009.

(2) Cererea de schimbare a numelui trebuie sa fie motivata prin unul dintre cazurile prevazute la art. 4 alin. (2) si (3) si sa fie insotita de urmatoarele acte:
a) copii legalizate de pe certificatele de stare civila ale persoanei care solicita schimbarea numelui;
b) un exemplar al Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a III-a, in care a fost publicat, potrivit art. 10, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea caruia sa nu fi trecut mai mult de un an;
c) consimtamantul, dat in forma autentica, al celuilalt sot, in cazul schimbarii numelui de familie comun purtat in timpul casatoriei;
d) copie de pe decizia de aprobare a autoritatii tutelare, in cazurile prevazute de art. 7;
d^1) cazierul judiciar si cazierul fiscal ale solicitantului;
------------
Litera d^1) a alin. (2) al art. 6 a fost introdusa de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 323 din 8 iulie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 15 iulie 2003.

e) orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale.
ART. 7
(1) Pentru minor, cererea de schimbare a numelui se face, dupa caz, de parinti sau, cu incuviintarea autoritatii tutelare, de tutore. Daca parintii nu se inteleg cu privire la schimbarea numelui copilului, va hotari autoritatea tutelara.
(2) Cand cererea de schimbare a numelui minorului este facuta de catre unul dintre parinti, este necesar acordul celuilalt parinte, dat in forma autentica. Acordul nu este necesar in cazul in care celalalt parinte este pus sub interdictie ori este declarat judecatoreste disparut sau decazut din drepturile parintesti.
(3) In cazul in care minorul a implinit varsta de 14 ani, cererea va fi semnata si de acesta.
(4) Pentru persoana pusa sub interdictie, cererea de schimbare a numelui se face de catre tutore, cu incuviintarea autoritatii tutelare.
(5) In cazul in care parintii copilului sunt decedati, necunoscuti, pusi sub interdictie, declarati judecatoreste morti ori disparuti sau decazuti din drepturile parintesti si nu a fost instituita tutela, in cazul in care copilul a fost declarat abandonat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, precum si in cazul in care instanta judecatoreasca nu a hotarat incredintarea copilului unei familii sau unei persoane, in conditiile legii, cererea de schimbare a numelui minorului se face de catre serviciul public specializat pentru protectia copilului din subordinea consiliului judetean ori, dupa caz, a consiliului local, al sectorului municipiului Bucuresti.
ART. 8
(1) Schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere o data cu schimbarea numelui de familie al parintilor sau separat, pentru motive temeinice.
(2) Schimbarea prenumelui minorului se poate cere oricand.
ART. 9
(1) In cazul in care sotii s-au invoit sa poarte in timpul casatoriei un nume de familie comun, pentru schimbarea acestuia este necesar consimtamantul celuilalt sot.
(2) Schimbarea numelui de familie al unuia dintre soti nu are efect asupra numelui de familie al celuilalt sot.
ART. 10
(1) Cererea de schimbare a numelui se publica, in extras, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, prin grija si pe cheltuiala solicitantului.
(2) Cu aprobarea conducatorilor serviciilor publice judetene, respectiv a conducatorului serviciului public al municipiului Bucuresti, cererea de schimbare a numelui format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau in alt mod poate fi exceptata de la publicare.
ART. 11
(1) Orice persoana interesata poate face opozitie la cererea de schimbare a numelui, cu exceptia situatiei prevazute la art. 10 alin. (2), in termen de 30 de zile de la publicarea extrasului din cererea de schimbare a numelui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
(2) Opozitia se face in scris, motivat si se depune la serviciul public in a carui raza de competenta teritoriala isi are domiciliul persoana care solicita schimbarea numelui pe cale administrativa.
ART. 12
Cererea de schimbare a numelui, impreuna cu toate actele prevazute la art. 6, si, daca este cazul, cu opozitiile, se trimite spre solutionare de catre serviciul public local catre serviciul public judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
ART. 13
Serviciul public judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, verifica daca sunt indeplinite toate conditiile prevazute de prezenta ordonanta si, dupa analizarea temeiniciei cererii, precum si a opozitiilor facute, propune, motivat, presedintelui consiliului judetean, respectiv primarului general al municipiului Bucuresti, emiterea dispozitiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, in termen de 60 de zile de la primirea cererii, potrivit art. 12.
ART. 14
(1) Dispozitia prin care s-a admis schimbarea numelui se trimite, in copie, serviciului public la care a fost inregistrata cererea. Serviciul public va incunostinta de indata solicitantul, iar dupa depunerea de catre acesta a dovezii de plata a taxei extrajudiciare de timbru prevazute de lege, ii va elibera o copie de pe dispozitia de admitere a schimbarii numelui. Daca in termen de 90 de zile de la data luarii la cunostinta cel in cauza nu a depus dovada de plata a taxei extrajudiciare de timbru, serviciul public va restitui organului emitent copia de pe dispozitia de admitere a schimbarii numelui.
(2) Este scutita de plata taxei extrajudiciare de timbru cererea prin care se solicita schimbarea numelui pentru motivele prevazute la art. 10 alin. (2). Scutirea de plata taxei extrajudiciare de timbru se mentioneaza in dispozitia de schimbare a numelui.
ART. 15
(1) Schimbarea numelui se inscrie, prin mentiune, pe marginea actului de nastere, precum si a celui de casatorie, atunci cand este cazul.
(2) In acest scop serviciul public la care s-a inregistrat cererea va trimite, din oficiu, serviciilor publice care au in evidenta actele de stare civila cate o copie de pe dispozitia de schimbare a numelui.
ART. 16
(1) Dispozitia de schimbare a numelui produce efecte juridice de la data inscrierii mentiunii corespunzatoare pe marginea actului de nastere. De la aceasta data solicitantul va purta numai numele dobandit prin dispozitia de schimbare a numelui.
(2) Dupa inscrierea mentiunii corespunzatoare in actul de nastere, serviciul public transmite o comunicare cu privire la schimbarea numelui Directiei Generale de Pasapoarte din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, Directiei cazier judiciar, statistica si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si directiei generale a finantelor publice judetene sau, dupa caz, Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, de la locul de domiciliu al solicitantului.
-------------
Alin. (2) al art. 16 a fost introdus de pct. 2 al art. III din LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009.

ART. 17
Dovada schimbarii numelui se face cu dispozitia de admitere a schimbarii numelui sau cu certificatul eliberat de serviciul public, pe baza dispozitiei de admitere a schimbarii numelui.
ART. 18
(1) Dispozitia de respingere a cererii de schimbare a numelui se comunica solicitantului de catre serviciul public judetean sau, dupa caz, al municipiului Bucuresti, in termen de 10 zile de la emitere.
(2) Dispozitia de respingere a cererii de schimbare a numelui poate fi contestata in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
-------------
Alin. (3) al art. 18 a fost abrogat de art. V din ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 15 iunie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.

ART. 19
Persoana careia i s-a respins cererea de schimbare a numelui poate face o noua cerere, daca in sustinerea acesteia au intervenit motive noi. Daca cererea de schimbare a numelui a fost respinsa ca urmare a admiterii unei opozitii, se poate face o noua cerere, in cazul in care se solicita acelasi nume, numai dupa incetarea cauzelor care au determinat admiterea opozitiei.
ART. 20
(1) Persoana al carei nume sau prenume a fost inregistrat in actele de stare civila tradus in alta limba decat cea materna ori cu ortografia altei limbi poate cere inscrierea, prin mentiune pe aceste acte, a numelui de familie ori a prenumelui, retradus sau cu ortografia limbii materne, atat la rubricile care il privesc pe titular, cat si la cele privind parintii.
(2) Cererea se depune la serviciul public care are in pastrare registrul de stare civila si se aproba de catre primar.
(3) Pe baza acestei aprobari se inscriu mentiunile corespunzatoare pe marginea actelor de stare civila respective.
(4) Cererea se poate depune de petitionar si la primaria din localitatea de domiciliu, care o va trimite spre solutionare serviciului public competent si va comunica petitionarului modul de solutionare.
(5) Efectele aprobarii date in conditiile prevazute la alin. (1) si (2) se extind asupra copiilor minori ai persoanelor in cauza, iar cand sotii au nume de familie comun, efectele se extind si asupra celuilalt sot, in ambele situatii, daca acesta din urma isi da consimtamantul. Cand sotii nu se inteleg in ceea ce priveste extinderea efectelor aprobarii asupra copiilor minori, decide autoritatea tutelara.
(6) Inscrierile facute in temeiul acestui articol se comunica serviciilor publice locale in raza carora domiciliaza persoanele in cauza.
(7) Dispozitiile art. 18 se aplica in mod corespunzator.
ART. 21
In cazul admiterii unei cereri de schimbare a numelui pe cale administrativa, persoana careia i-a fost vatamat un drept sau un interes legitim recunoscut de lege poate solicita, pe cale judecatoreasca, in conditiile Legii nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare, anularea dispozitiei de schimbare a numelui. Actiunea in justitie poate fi introdusa in termen de 6 luni de la data la care a luat cunostinta de schimbarea numelui si numai daca persoana care o depune face dovada ca, din motive obiective, neimputabile ei, nu a putut formula opozitia prevazuta la art. 11.
------------
Art. 21 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 323 din 8 iulie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 15 iulie 2003.

CAP. III
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 22
Pana la organizarea serviciilor publice locale din subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, a serviciilor publice judetene si al municipiului Bucuresti, din subordinea consiliilor judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, si a Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor, din subordinea Ministerului Administratiei Publice, prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 372/2002, atributiile prevazute de prezenta ordonanta in sarcina acestora se exercita, dupa caz:
a) la nivel local: de catre compartimentele de stare civila din aparatul propriu al consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv formatiunile locale de evidenta a populatiei, respectiv componenta de evidenta a populatiei din structura Serviciului de evidenta informatizata a persoanei al municipiului Bucuresti din structura Ministerului de Interne;
b) la nivel judetean si al municipiului Bucuresti: de catre serviciile de stare civila din aparatul propriu al consiliilor judetene si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, respectiv birourile de evidenta a populatiei si regim permise de conducere si certificate de inmatriculare din cadrul serviciilor judetene de evidenta informatizata a persoanei, respectiv sectoarele de evidenta a populatiei si regim permise de conducere si certificate de inmatriculare a autovehiculelor din cadrul Serviciului de evidenta informatizata a persoanei al municipiului Bucuresti din structura Ministerului de Interne;
c) la nivel national: de catre Directia de evidenta a populatiei si Serviciul central de regim permise de conducere si certificate de inmatriculare din cadrul Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei din structura Ministerului de Interne.
ART. 23
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante Decretul nr. 975/1968 cu privire la nume, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 136 din 29 octombrie 1968, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.www.romleas.ro/Rosia%20Montana/" target="_blank">Ce nu stiu romanii despre aurul lor!

Eu pur si simplu / Pagina legislativa

Mergi la inceput

Link direct catre acest raspuns witeflower spune:

Ei, daca asa e legea... ce sa zic, eu stiam ca poti cere schimbarea numelui si pt a avea acelasi nume cu alti membri ai familiei (de ex cu copilul tau) si in virtutea faptului ca ai purtat ani de zile acest nume, esti cunoscut profesional si social cu acest nume... stiam ca in acest caz poti cere sa il dobandesti pe cale administrativa, dupa desfacerea casatoriei (intrucat, independent de voia ta, ai revenit la numele anterior casatoriei, fostul sot nefiind de acord sa il pastrezi pe cel din casatorie).

Pe de alta parte, referitor la libera optiune de a schimba sau pastra numele odata cu casatoria - femeia oricum iese prost in cazul divortului, se pare. Fiindca, asa cum spuneai, copilul ia automat numele tatalui, indiferent daca mama si-a schimbat sau nu numele. Asa ca optiunea mamei la casatorie nu o ajuta cu nimic sa poarte acelasi nume cu copilul sau, decat pe durata casatoriei

Asa ca, fetelor, nu va ramane decat sa va convingeti sotii sa isi schimbe ei numele cand va maritati... sau sa va dati bine pe langa ei in caz de divortz... poate sa le oferiti bani sau alte avantaje... doar doar or fi de acord sa va permita purtarea distinsului lor nume si dupa divortz...

Mergi la inceput

Link direct catre acest raspuns marius spune:

Exista motivatie pentru care un copil poarta numele tatalui - este o chestiune de legalitate. O mama este si ramane biologic o mama a unui copil nu suporta nici un fel de confuzii prin insasi actul nasterii dar tatal poate fi oricine la o adica. Asa incat legiuitorul a oferit o forma de identificare prin Codul familiei.
Insa in ceea ce vad eu discutam mai mult de orgolii cel putin asta reiese din modul in care te exprimi.
In fine personal nu ma intereseaza - eu am spus doar ce este legal.

www.romleas.ro/Rosia%20Montana/" target="_blank">Ce nu stiu romanii despre aurul lor!

Eu pur si simplu / Pagina legislativa

Mergi la inceput

Link direct catre acest raspuns witeflower spune:

scuze ca pare o discutie despre orgolii, am pus problema asa pt ca... adevarul este ca eram revoltata cand am raspuns. Si, adevarul este ca imi asum in continuare acel raspuns (poate pentru ca sunt inca revoltata???). Eu am inteles ca ai prezentat doar litera legii si e bine ca ai facut asta. Nu te contraziceam, pe tine, Marius.
Doar ca imi exprimam si eu punctul de vedere, cat de nedrept mi se pare, ca orice ar face, mama depinde de fostul sot (si de orgoliile acestuia?) in cazul ca vrea sa aiba acelasi nume cu propriul copil si dupa divort...).
Ei, asta e.

Mergi la inceput

Link direct catre acest raspuns marius spune:

Iar eu ti-am spus ca sotia si implicit mama nu este obligata, nimeni nu o obliga ca in clipa in care se afla in fata autoritatilor sa spuna in mod liber consimtit si nesilita de nimeni ca doreste ceea ce doreste iar viitorul sot este de acord cu dorinta viitoarei sotii si/sau mame. Iar daca a dorit in mod liber consimtit si nesilita de nimeni si a semnat pentru asta in mod oficial ce se mai poate spune?
Nimic. A fost, este si ramane acordul de vointa al ei/lui/lor. Ca ulterior doreste sau ar dori altceva - desigur se poate tot in limita acelorasi legi ca doar nu s-a schimbat nimic.
Corect?

www.romleas.ro/Rosia%20Montana/" target="_blank">Ce nu stiu romanii despre aurul lor!

Eu pur si simplu / Pagina legislativa

Mergi la inceput

Link direct catre acest raspuns mianna spune:


Citat:
citat din mesajul lui marius
In fapt la momentul casatoriei fiecare dintre ai au posibilitatea de a opta intre a-si pastra numele de dinaintea casatoriei sau sa poarte numele ubnuia dintre ei sau sai aiba un nume comun si restul diferit.
Insa daca au optat pentru o varianta nu mai au posibilitatea sa si-l schimbe pe perioada casatoriei.asta doar pentru ca asa zici tu, sau pentru ca legea a uitat sa precizeze in paragraful citat, tot de tine, mai jos, cuvantul "divort"?

Citat:
(2) Sunt considerate ca intemeiate cererile de schimbare a numelui in urmatoarele cazuri:

i) cand sotii au convenit cu ocazia incheierii casatoriei sa poarte numele de familie reunite si ambii solicita schimbarea acestuia pe cale administrativa, optand pentru numele de familie dobandit la nastere de catre unul dintre ei ori sa revina fiecare la numele avut anterior casatoriei;Mergi la inceput

Link direct catre acest raspuns mianna spune:

Citat:
citat din mesajul lui witeflower

Ei, daca asa e legea... ce sa zic, eu stiam ca poti cere schimbarea numelui si pt a avea acelasi nume cu alti membri ai familiei (de ex cu copilul tau) si in virtutea faptului ca ai purtat ani de zile acest nume, esti cunoscut profesional si social cu acest nume... stiam ca in acest caz poti cere sa il dobandesti pe cale administrativa, dupa desfacerea casatoriei (intrucat, independent de voia ta, ai revenit la numele anterior casatoriei, fostul sot nefiind de acord sa il pastrezi pe cel din casatorie).pai nu asta (partea cu profesia si societatea) scrie la punctul B in postul ala lung pe care vad ca nu-l citeste nici cine l-a postat, nici altii?

Mergi la inceput

Link direct catre acest raspuns witeflower spune:

ba da, mianna, scrie, si eu m-am bucurat cand am citit. Apoi am recitit si am inteles ca nu e chiar asa simplu, ca nu se refera la cazul de divort, cand vrei numele purtat in casatorie, ci la alte situati... fie ca nu am inteles eu bine textul, fie ca nu e tocmai clar, oricum, as consulta un avocat serios pt a exploata aceasta posibilitate, in cazul ca as fi nevoita.

Punctul meu de vedere nu se refera la numele pt care o femeie opteaza pe perioada casatoriei, ci tocmai la faptul ca, indiferent de optiunea ei privind numele dupa casatorie, in cazul divortului, nu poate avea acelasi nume cu propriul copil... decat daca castiga cumva acordul, bunevointa tatalui... (de care tocmai divorteaza).

Sau, acu ma gandesc, singura optiune care ar ajuta cat de cat, ar fi ca la casatorie ambii soti sa opteze pt combinarea celor doua nume ale lor (de genul :Petresc Ionescu), astfel incat copiii vor putea mosteni si numele de familie al mamei... iar in caz de divort, dc mama isi reia numele de fata, macar acesta se va regasi si in numele copilului.
Ei, dar si aici, tb sa fie de acord sotul, sa preia si numele sotiei cand se insoara (eu, dc as avea o fata, mai ales dupa aceasta discutie, as sfatui-o sa insiste cu hotarare pe langa viitorul sot, sa aiba amandoi ambele nume ... fiindca e mai usor de convins cand se insoara, decat atunci cand divorteaza...). Insa, stim cu toatele ca atunci cand ne maritam, nu punem raul inainte, nu ne gandim ce va fi in caz de divort... asta e.

Mergi la inceput