Model cerere reducere timp de lucru pt gravide

Model cerere reducere timp de lucru pt gravide | Autor: marius

Link direct la acest mesaj

Model editat de Mihailescu Teodora-Iuliana. Multumim!
To:
In attn:Departament RESURSE UMANE

Cerere

Subsemnata Mihailescu Teodora-Iuliana, CNP ............,angajata in cadrul ..................,in functia ............... , va aduc la cunostinta faptul ca ma aflu in stare fiziologica de graviditate. Am fost luata īn evidenta atat de medicul specialist cāt si de cel de familie.
Potrivit normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003, privind protectia maternitatii la locul de munca, va rog sa luati īn evidenta situatia mea si sa respectati masurile de protectie prevazute īn respectiva ordonanta.Totodata, va rog, conform Art. 2, paragraful d, sa transmiteti copii de pe documentele anexate care atesta aceasta stare fiziologica de graviditate, in termen de 10 zile lucratoare, medicului de medicina muncii care asigura supravegherea starii de sanatate a angajatilor din societatea noastra precum si inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala ne desfasuram activitatea.
Pentru aceasta anexez prezenta cerere precum si scrisoarea medicala eliberata de medicul specialist, dr. Tutunaru Daniel,eliberata in data de .................

Va multumesc pentru intelegere,

29.03.2007

Mihailescu Teodora-Iuliana

Marius Pernes
www.marius.rdsor.ro
Anul 2006 /Anul 2007 /Serbarea Ioanei/Croatia 2007
Pagina legislativa