Esti insarcinata? Hai la Evenimentul Odiseea Sarcinii, pe 20 Mai 2018 in Bucuresti!
Informatie de calitate, Surprize, Cadouri. Locuri limitate! Vezi aici


Toate forumurile Desprecopii.com: liste de discutii  Probleme legislative

Inchiderea cartii de munca si pensia de invalidita

Citeste acest subiect pe forumul nou apasand aici

Autor Subiectul precedent Subiect Subiectul urmator  

ralnied1
ralnied1


 Romania
Pe langa teiul eminescian si bojdeuca din Ticau

6905 Mesaje

Link direct la acest mesaj  Arata profilul  Visiteaza pagina lui ralnied1 Adauga semn de carte la mesaj Trimite ralnied1 un Mesaj Privat

Inchiderea cartii de munca si pensia de invalidita

Mama mea a suferit in luna iunie operatie prin care i s-a amputat un picior aproape de la genunchi.
Astazi am primit decizia de incadrare a capacitatii de munca, de la Comisia de Expertiza Medicala de pe langa Casa de Pensii. A fost incadrata la gradul II de invaliditate, fara drept la insotitor si cu obligatia de a se prezenta la anul din nou la comisie in luna septembrie.
Cu unul din exemplarele acestei decizii, am fost trimisi la firma unde a lucrat inainte de operatie, pentru inchiderea cartii de munca.
M-ar interesa sa stiu:
1. In cat timp se inchide cartea de munca?
2. Cine duce cartea la Casa de Pensii (ni s-a spus ca acolo trebuie sa ajunga)?
3. Mai trebuie depus alt dosar si unde? La Casa de Pensii direct de catre noi? Daca se poate, si ce ar trebui sa cuprinda acesta... In cat timp sa facem asta? Pensia i se va plati si din urma?
4. Se da vreo indemnizatie, ceva de la Inspectoratul de Handicapati?
5. Ce criterii stau la baza unei incadrari in grad de invaliditate? Sau unde sa ma duc sa le pot afla? Nimeni nu zice nimic la Comisie...
6. Pensia de invaliditate, pensia de boala, pensia medicala reprezinta acelasi lucru?

De la comisia asta nimeni nu a vrut sa ne lamureasca de-a lungul timpului, doar ne-au intors din drum de fiecare data, uneori pentru amanunte nesemnificative... Doar asa, pentru a-si bate joc de oameni.

Imi poate da si mie cineva vreo informatie utila pentru un astfel de caz? Orice...
Va multumesc!

FUEGO--Iasi-27 august 2006:
http://good-times.webshots.com/album/554258099jrgPvZ
http://pg.photos.yahoo.com/ph/ralnied/my_photos
      (0 aproba) (0 dezaproba) |

Editat de - ralnied1 on 27/09/2006 23:36:23
anca tanasica
anca tanasica


 Romania, ploiesti
2470 Mesaje
Link direct catre acest raspuns  Arata profilul  Visiteaza pagina lui anca tanasica  Trimite mesaj yahoo luianca tanasica Adauga semn de carte la raspuns Trimite anca tanasica un Mesaj Privat
1. Depinde de angajator, dc are persoana angajata pentru a tine cartile de munca...atunci destul de repede...dc tine cartile de munca la Camera de Munca...s.ar putea sa dureze 1 luna...

2. La Casa de Pensii trebuie sa duca CM beneficiarul pensiei (se depune un dosar care contine CM, decizia comisiei, alte acte care sa ateste vechimea, sporurile cu caracter permanent avute, etc)
3. vezi si 2...pensia se va plati din urma...treaba sta cam asa...are decizia de incadrare in handicap cu o data...Casa de Pensii dupa ce depui dosarul va emite decizia de pensionare (dureaza cam 1 luna calculele lor) si apoi trimite aceasta decizie impreuna cu pensia catre beneficiar (cam inca max.1 luna)...dar pensia se primeste din data deciziei de handicap (deci cand vine prima pensie va fi cam 2,5 ori mai mare decat pensia lunara)
4. Indemnizatia se da doar in gr.I de handicap (cel cu insotitor)
5. Pai cam asa: gr.I nu poate avea singur grija de el si necesita insotitor, gr.II poate avea singur grija de el, nu necesita insotitor, dar nu mai poate presta nici o activitate lucrativa care sa.i aduca un venit (chiar nici nu are voie sa lucreze), gr.III - poate avea singur grija de el, poate presta o activitate lucrativa generatoare de venit, dar numai 4 ore pe zi
6.da

Legea 19/2000

Art. 40. - În sistemul public se acordă următoarele categorii de pensii:
a) pensia pentru limită de vârstă;
b) pensia anticipată;
c) pensia anticipată parțială;
d) pensia de invaliditate;
e) pensia de urmaș.


SECȚIUNEA a 4-a
Pensia de invaliditate

Art. 53. - (1) Au dreptul la pensie de invaliditate asigurații care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:
a) accidentelor de muncă, conform legii;
b) bolilor profesionale și tuberculozei;
c) bolilor obișnuite și accidentelor care nu au legătură cu munca.

(2) Beneficiază de pensie de invaliditate, în condițiile prevăzute la alin. (1), și asigurații care satisfac obligații militare prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. c).

(3) Au dreptul la pensie de invaliditate, în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a), și elevii, ucenicii și studenții care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă datorită accidentelor sau bolilor profesionale survenite în timpul și din cauza practicii profesionale.

(4) Persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și marii mutilați, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989, care erau cuprinși într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidității din această cauză, au dreptul și la pensie de invaliditate, indiferent de vechimea în muncă, pe timpul cât durează invaliditatea, stabilită în aceleași condiții în care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.

Art. 54. - În raport cu cerințele locului de muncă și cu gradul de reducere a capacității de muncă, invaliditatea este:
a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, a capacității de autoservire, de autoconducție sau de orientare spațială, invalidul necesitând îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane;
b) de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, cu posibilitatea invalidului de a se autoservi, de a se autoconduce și de a se orienta spațial, fără ajutorul altei persoane;
c) de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, invalidul putând să presteze o activitate profesională.

Art. 55. - Criteriile și normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II și III de invaliditate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale împreună cu Ministerul Sănătății, la propunerea CNPAS, care va fi adoptată până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 56. - (1) Încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie, emisă de medicul specializat în expertiză medicală și recuperarea capacității de muncă, denumit în continuare medic expert al asigurărilor sociale.

(2) Împotriva deciziei emise în condițiile alin. (1) se poate face contestație la casa teritorială de pensii, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(3) La soluționarea contestației casa teritorială de pensii poate consulta Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă.

(4) Termenul de rezolvare a contestației este de 30 de zile de la data înregistrării acesteia.

(5) Decizia casei teritoriale de pensii, dată în soluționarea contestației prevăzute la alin. (2), poate fi contestată la instanța judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.

(6) Decizia de încadrare sau de neîncadrare într-un grad de invaliditate, necontestată în termen, este definitivă.

Art. 57. - (1) Asigurații care și-au pierdut capacitatea de muncă datorită unei boli obișnuite sau unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate, dacă îndeplinesc stagiul de cotizare necesar în raport cu vârsta, conform tabelului nr. 3.

TABELUL Nr. 3
------------------------------------------------------------------------------
Varsta asiguratului Stagiul de cotizare
in momentul ivirii necesar
invaliditatii (ani)
------------------------------------------------------------------------------
sub 25 ani 5
25-31 ani 8
31-37 ani 11
37-43 ani 14
43-49 ani 18
49-55 ani 22
este 55 ani 25
------------------------------------------------------------------------------

(2) Beneficiază de pensie de invaliditate și asigurații care, până la data ivirii invalidității, au realizat cel puțin jumătate din stagiul de cotizare necesar, prevăzut în tabelul nr. 3.

(3) Asigurații prevăzuți la art. 47 beneficiază de pensie de invaliditate, dacă au realizat cel puțin jumătate din stagiul de cotizare necesar, prevăzut în tabelul nr. 3, în raport cu vârsta avută la data expertizării.

(4) Au dreptul la pensie de invaliditate și persoanele care la data ivirii invalidității nu mai au calitatea de asigurat, dar îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3).

Art. 58. - În cazul în care invaliditatea s-a ivit ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli profesionale, a tuberculozei, precum și în situația în care invaliditatea s-a ivit în timpul și din cauza îndeplinirii obligațiilor militare prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. c), asiguratul poate beneficia de pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare.

Art. 59. - (1) La stabilirea pensiei de invaliditate asiguraților li se acordă un stagiu potențial, determinat ca diferență între stagiul complet de cotizare și stagiul de cotizare realizat efectiv până în momentul încadrării într-un grad de invaliditate.

(2) În cazul asiguraților care au realizat cel puțin jumătate din stagiul de cotizare necesar, prevăzut în tabelul nr. 3, stagiul potențial se determină ca diferență între stagiul complet de cotizare și stagiul de cotizare necesar.

(3) Stagiul potențial rezultat conform alin. (1) și (2) nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care asiguratul ar fi putut să îl realizeze de la vârsta ivirii invalidității până la împlinirea vârstei la care, în condițiile prezentei legi, poate solicita o pensie pentru limită de vârstă.

Art. 60. - (1) Asiguraților care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap preexistent calității de asigurat li se acordă un stagiu potențial, determinat ca diferență între stagiile de cotizare cerute la art. 47 și stagiile de cotizare realizate efectiv.

(2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 53 alin. (3), stagiul potențial luat în calcul la stabilirea pensiei de invaliditate îl constituie stagiul complet de cotizare, conform prezentei legi.

Art. 61. - (1) Pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizație pentru însoțitor, în cuantum fix.

(2) Cuantumul indemnizației pentru însoțitor se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat și nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară.

(3) În timpul execuției bugetare cuantumul indemnizației pentru însoțitor se reactualizează prin hotărâre a Guvernului.

Art. 62. - (1) Pensionarii de invaliditate sunt supuși revizuirii medicale, în funcție de afecțiune, la intervale de 6-12 luni, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de casele teritoriale de pensii.

(2) După fiecare revizuire medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei teritoriale de pensii emite o nouă decizie prin care se stabilește, după caz:
a) menținerea în același grad de invaliditate;
b) încadrarea în alt grad de invaliditate;
c) încetarea calității de pensionar de invaliditate, ca urmare a redobândirii capacității de muncă.

(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia de revizuire medicală.

(4) Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală atrage suspendarea plății pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală.

(5) Revizuirea medicală se poate efectua și la cererea pensionarilor, dacă starea sănătății lor s-a îmbunătățit sau, după caz, s-a agravat.

(6) Decizia emisă după revizuirea medicală se supune aceleiași proceduri de contestare și soluționare, conform art. 56 alin. (2)-(6).

(7) Nu sunt supuși revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:
a) prezintă invalidități care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
b) au împlinit vârstele prevăzute de prezenta lege pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă;
c) au vârsta mai mică cu până la 5 ani față de vârsta standard de pensionare și au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.

Art. 63. - (1) Pensionarii de invaliditate, cu excepția celor prevăzuți la art. 62 alin. (7), sunt obligați să urmeze programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia de încadrare în grad de invaliditate, în vederea reintegrării socioprofesionale în aceeași muncă sau în alta.

(2) Neîndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligației prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea plății pensiei începând cu luna următoare constatării.

(3) Suspendarea plății pensiei încetează cu luna următoare reluării sau, după caz, începerii programelor recuperatorii.

Art. 64. - (1) La împlinirea vârstei standard prevăzute de prezenta lege pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasă dintre pensii.

(2) Indemnizația pentru însoțitor prevăzută la art. 61 se menține indiferent de pensia pentru care se optează.Anca si Alexandra (10 nov.2003)

poze:
http://community.webshots.com/user/alexandra_ioana


Va invit la Marsul ROZ AVON impotriva cancerului la san!http://www.avoncosmetics.ro/PRSuite/info/aboutCommunityList.jsp?index=0&item=0

Mergi la inceput
ralnied1
ralnied1


 Romania, Pe langa teiul eminescian si bojdeuca din Ticau
6905 Mesaje
Link direct catre acest raspuns  Arata profilul  Visiteaza pagina lui ralnied1 Adauga semn de carte la raspuns Trimite ralnied1 un Mesaj Privat
Anca, iti multumesc mult, mult, mult de tot pentru ca mi-ai raspuns.
Din pacate, la mama, firma are cartile de munca la ITM, deci va dura ceva vreme...
Dimineata, inainte sa citesc ce ai scris tu, cineva a spus ca firma va trimite CM la Casa de Pensii...
La ce se refera celelalte acte care sa ateste vechimea, sporurile etc??? Astea nu reies din cartea de munca???

In general, multe din cele scrise mai sus de tine sunt trecute si pe site-ul Casei de Pensii, dar medicul de la comisie, cand intrebam cate ceva, imi zicea ca internetul si ce au afisat ei acolo este o prostie, ca nu are nici o valoare si nici nu a vrut sa imi dea vreun raspuns concret la intrebarile noastre. Pentru ca l-am intrebat clar: daca nu e cum scrie acolo, atunci cum e??? Pauza... m-am certat mai bine de o luna si tot pe forum DC am ajuns sa ma informez. Si mai vorbesc institutiile noastre despre dreptul cetatenilor la libera informare ...


In concluzie, momentan, trebuie sa asteptam sa inchida firma Cartea de Munca...

FUEGO--Iasi-27 august 2006:
http://good-times.webshots.com/album/554258099jrgPvZ
http://pg.photos.yahoo.com/ph/ralnied/my_photos
Mergi la inceput
cool
cool


 Romania, ploiestiPRAHOVA
500 Mesaje
Link direct catre acest raspuns  Arata profilul Adauga semn de carte la raspuns Trimite cool un Mesaj Privat
"Decizia asupra capacitatii de munca" se depune la angajator si acesta trebuie sa intocmeasca dosarul in termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei de incadrare in grad de invalid.

Obligatia de depunere a dosarului de pensie revine angajatorului !!!
Mergi la inceput
anca tanasica
anca tanasica


 Romania, ploiesti
2470 Mesaje
Link direct catre acest raspuns  Arata profilul  Visiteaza pagina lui anca tanasica  Trimite mesaj yahoo luianca tanasica Adauga semn de carte la raspuns Trimite anca tanasica un Mesaj Privat
cool are dreptate...dar io una te sfatuiesc (din experienta) sa fortezi tu sa depui dosarul...ca va dura mai putin...

"celelalte sporuri cu caracter permanent"...care nu le are trecute in cartea de munca din neglijenta angajatorului trebuie duse pentru ca ii vor mari pensia...aici ma refer la eventuale sporuri de noapte, de cond.grele, etc...plus adev.de facultate si de gupe de munca...

Anca si Alexandra (10 nov.2003)

poze:
http://community.webshots.com/user/alexandra_ioana


Va invit la Marsul ROZ AVON impotriva cancerului la san!http://www.avoncosmetics.ro/PRSuite/info/aboutCommunityList.jsp?index=0&item=0

Mergi la inceput
ralnied1
ralnied1


 Romania, Pe langa teiul eminescian si bojdeuca din Ticau
6905 Mesaje
Link direct catre acest raspuns  Arata profilul  Visiteaza pagina lui ralnied1 Adauga semn de carte la raspuns Trimite ralnied1 un Mesaj Privat
quote:
Originally posted by cool

"Decizia asupra capacitatii de munca" se depune la angajator si acesta trebuie sa intocmeasca dosarul in termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei de incadrare in grad de invalid.

Obligatia de depunere a dosarului de pensie revine angajatorului !!!Intr-adevar, unul din exemplarele acestei decizii (de culoare roz) am lasat la angajator (asa ne-a spus medicul de la Comisia de Expertiza), pentru ca pe baza lui se va face inchiderea cartii de munca... Deci, momentan eu trebuie sa astept sa inchida astia cartea si sa depuna dosarul in maxim 60 de zile...

FUEGO--Iasi-27 august 2006:
http://good-times.webshots.com/album/554258099jrgPvZ
http://pg.photos.yahoo.com/ph/ralnied/my_photos
Mergi la inceput
ralnied1
ralnied1


 Romania, Pe langa teiul eminescian si bojdeuca din Ticau
6905 Mesaje
Link direct catre acest raspuns  Arata profilul  Visiteaza pagina lui ralnied1 Adauga semn de carte la raspuns Trimite ralnied1 un Mesaj Privat
quote:
Originally posted by anca tanasica

cool are dreptate...dar io una te sfatuiesc (din experienta) sa fortezi tu sa depui dosarul...ca va dura mai putin...

"celelalte sporuri cu caracter permanent"...care nu le are trecute in cartea de munca din neglijenta angajatorului trebuie duse pentru ca ii vor mari pensia...aici ma refer la eventuale sporuri de noapte, de cond.grele, etc...plus adev.de facultate si de gupe de munca...

Anca si Alexandra (10 nov.2003)
aha, multumesc cool si multumesc Anca!
Eu voi incerca sa stau cateva zile pe capul patronului de la firma respectiva; in general, el este un om de treaba si ne-a ajutat de cate ori am avut nevoie de tot felul de adeverinte si alte chestii de la ei. Sper sa se grabeasca si acum. Daca vad ca nu se misca, ma ocup eu de dosar... Bine macar ca stiu care e mersul legal...
De-a lungul timpului, spor de noapte, conditii grele sau alte chestii de genul asta, nu a avut... Facultate nu a facut, are numai liceu cu diploma de bacalaureat...

FUEGO--Iasi-27 august 2006:
http://good-times.webshots.com/album/554258099jrgPvZ
http://pg.photos.yahoo.com/ph/ralnied/my_photos
Mergi la inceput
  Subiectul precedent Subiect Subiectul urmator  
 Subiect inchis
Mergi la:
Forum DC © desprecopii.com - marca inregistrata La inceputul paginii
(c)
DESPRECOPII.COM - NAVIGARE
Preconceptie
Planificarea unui copil
Perioada conceptiei
Infertilitate
Ovulatie
Metode de tratare a infertilitatii
Conceperea unui copil sanatos
Alegerea sexului copilului
Adoptie
Sarcina
Sarcina la inceput
Calculul datei nasterii
Odiseea Sarcinii
Teste in sarcina
Nume de copii
Momente cheie in sarcina
Factori de risc in sarcina
Alimentatia in timpul sarcinii
Frumusete, sport si sex in sarcina
Pierderea sarcinii
Album: Miss Odiseea Sarcinii
Staruri+in+Odisee
Nastere
Pregatirea pentru nastere
Nasterea: modalitati si calmare a durerii
Pregatirea pentru nastere
Starea depresiva postpartum
Recuperarea mamei dupa nastere
Nasterea povestita de mamicile DC
Bebelusul 0-12 luni
Bine ai venit acasa!
Alaptarea bebelusului
Igiena & ingrijirea nou-nascutului
Sanatatea bebelusului
Dezvoltarea in primele 12 luni
Diversificarea si hranirea bebelusului
Bebelusii gemeni
Nou-nascutul: semne de ingrijorare
Copilul 1 - 3 ani
Bolile copilului intre 1-3 ani
Educatia unui copil inca bebelus
1-3 ani, varsta crizelor de independenta
Trecerea de la scutec la olita
Grafice de crestere
Dezvoltarea intelectuala intre 1-3 ani
Alimentatia intre 1-3 ani
Copilul 3 - 6 ani
Inteligenta emotionala a copilului
Educatia copilului intre 3-6 ani
Repere de dezvoltare fizica intre 3-6 ani
Sanatatea copilului intre 3-6 ani
Sportul intre 3-6 ani
Alegerea unui animalut de casa
Alimentatia copilului intre 3-6 ani
Copilul 6 - 10 ani
Repere de dezvoltare intre 6-10 ani
Sanatatea copilului intre 6-10 ani
Copilul de 7 ani
Copilul de 8 ani
Adolescentul
Pubertatea - pe intelesul parintilor
Scoala si notele
Sanatatea adolescentului
Dezvoltarea adolescentului
Siguranta copiilor pe internet
Utilitare: Calculatorul Ovulatiei | Calculul nasterii | Nume de copii | Dosarul bolilor | Doctorii raspund | Top 50 articole | Cele mai noi articole | Actiuni umanitare | Portalul taticilor | Viata de familie | Hai sa ne jucam | Concursuri | Carte de Bucate | Portalul Comunitatii Desprecopii | Galeriile Comunitatii | Toate Forumurile DC | Subiecte active | Mica Publicitate | Copilul tau pe coperta Revistei Desprecopii.com