Esti insarcinata? Foloseste noul calculator (avansat si mai exact) al datei probabile a nasterii (DPN). Apasa aici!


Toate forumurile Generatia 'Desprecopii.com' / Teme specializate  Scoli, gradinite, crese, bone...

nivel matematica clasa a 2-a

Citeste acest subiect pe forumul nou apasand aici

Autor Subiectul precedent Subiect Subiectul urmator  


miriama


 Romania
Brasov

613 Mesaje

Link direct la acest mesaj  Arata profilul Adauga semn de carte la mesaj Trimite miriama un Mesaj Privat  Reply with Quote

nivel matematica clasa a 2-a

Mamici de clasa a 2-a din Romania, ce nivel de matematica fac copiii? Adunari, scaderi pana la cat? Ce altceva? Dar ma intereseaza chiar si literatura sau gramatica, ce fac ei? Noi momentan nu suntem in Romania, dar ne vom intoarce si vrem sa pastram cat de cat ritmul. Multumesc de indrumari!
      (0 aproba) (0 dezaproba) |

Lala_D

Donator desprecopii.com
 Romania
7700 Mesaje
Link direct catre acest raspuns  Arata profilul Adauga semn de carte la raspuns Trimite Lala_D un Mesaj Privat  Reply with Quote
CLASA A II-A

A. OBIECTIVE DE REFERINTA SI EXEMPLE DE ACTIVITATI DE ÎNVATARE

1. Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii

Obiective de referinta Exemple de activitati de învatare

La sfârsitul clasei a II-a elevul va fi
capabil:
Pe parcursul clasei a II-a se recomanda urmatoarele
activitati:
1.1. sa înteleaga sistemul zecimal de formare
a numerelor (din sute, zeci si unitati),
utilizând obiecte pentru justificari
- exercitii de numarare cu obiecte în care grupele de
câte 10, 100 se înlocuiesc cu câte un alt obiect;
- jocuri de numarare cu obiecte în care grupele de
câte 10, 100 se înlocuiesc cu câte un alt obiect, jocuri
de schimburi echivalente;
- exercitii-joc de reprezentare a numerelor punând în
evidenta sistemul pozitional de scriere; exercitii de
trecere de la o forma de reprezentare la alta;
1.2. sa scrie, sa citeasca numerele naturale de
la 0 la 1000; sa compare si sa ordoneze
numerele naturale mai mici decât 1000,
utilizând simbolurile: <, >, =
- exercitii de scriere si citire a numerelor naturale de
la 0 la 1000;
- exercitii-joc de reprezentare prin obiecte sau desene
(puncte, cerculete, liniute etc.) a unui numar din
concentrul 0-1000;
- exercitii de numarare cu pas dat, “înainte” si
“înapoi” (de exemplu din 1 în 1, din 2 în 2 , din 3 în 3
etc.), în concentrul 0-100, cu si fara sprijin în obiecte;
- *exercitii de numarare cu pas dat, “înainte” si
“înapoi”, în concentrul 0-1000 (de exemplu din 10 în 10
sau din 5 în 5);
- compararea si ordonarea numerelor utilizând
modele semnificative si punerea în corespondenta a
unor astfel de reprezentari;
1.3. sa efectueze operatii de adunare si de
scadere:
- cu numere naturale de la 0 la 100 fara si
cu trecere peste ordin
- cu numere naturale de la 0 la 1000 fara
si cu trecere peste ordin
- exercitii de adunare si de scadere cu numere
naturale de la 0 la 100 fara si cu trecere peste ordin;
verificarea rezultatelor utilizând obiecte sau desene;
- exercitii de adunare si de scadere cu numere
naturale de la 0 la 1000 fara si cu trecere peste ordin;
- evidentierea prin exercitii adecvate si prin operare a
proprietatilor adunarii (comutativitate,*asociativitate
si element neutru), fara a folosi terminologia specifica
sau parantezele rotunde;
- exercitii de observare a legaturii dintre adunare si
scadere.
2. Dezvoltarea capacitatilor de explorare/investigare si rezolvare de probleme
Obiective de referinta Exemple de activitati de învatare
2.1. sa stabileasca pozitii relative ale
obiectelor în spatiu
- exercitii de stabilirea a coordonatelor unui obiect
într-un plan în raport cu un sistem de referinta dat
(fara terminologie);
2.2. sa recunoasca forme plane si spatiale; sa
clasifice figuri geometrice sau obiecte
dupa criterii variate
- recunoasterea si descrierea verbala a formei
obiectelor din mediul înconjurator;
- exercitii de identificare si discriminare a formelor
geometrice plane si spatiale utilizând obiecte, modele si
desene;
- exercitii de grupare a unor obiecte date dupa criterii
diverse;
- decuparea unor figuri geometrice desenate;

Obiective de referinta Exemple de activitati de învatare
- desenarea dupa contur a unor figuri geometrice;
- jocuri de constructie;
- exercitii de identificare a interiorului si exteriorului
unei figuri; identificarea apartenentei unui punct
interiorului unei figuri geometrice;
2.3. sa utilizeze unitati de masura pentru timp
si unitati monetare
- plasarea în timp a unor evenimente în functie de un
reper;
- exercitii de ordonare cronologica a unor imagini;
- compararea duratelor unor activitati;
- citirea ceasului; reprezentarea pe un ceas-model a
diverselor ore;
- ordonarea /planificarea unor activitati zilnice;
- exprimarea orei în mai multe moduri (utilizând ceasul
mecanic si pe cel cu afisaj electronic);
- înregistrarea activitatilor desfasurate într-o saptamâna;
- identificarea monedelor necesare pentru cumpararea
unui obiect;
- schimburi echivalente cu bani;
- compararea sumelor de bani.
- construirea unor situatii reale sau imaginate în care
copiii sa poata decide daca pot cumpara unul sau mai
multe obiecte cu o suma de bani (prin joc);
2.4. sa exploreze modalitati variate de
compunere si descompunere a
numerelor
- exercitii de descompunere a numerelor în suma de
numere;
- exercitii de aflare a termenului necunoscut,
rezolvare de ecuatii simple;
- exercitii de descompunere a numerelor în forme
variate si de compararea a diferitelor modalitati de
descompunere a unui numar;
- exercitii de alegere a unei descompuneri potrivite
pentru efectuarea unui calcul;
- exercitii de descompunere a numerelor pentru
efectuarea unui calcul;
2.5. sa estimeze ordinul de marime al
rezultatului unei operatii pentru a limita
erorile de calcul
- exercitii-joc de estimare a numarului de obiecte
dintr-o multime;
- exercitii-joc de verificare cu ajutorul obiectelor a
rezultatelor operatiilor mentale de adunare si scadere;
2.6. sa rezolve probleme care presupun o
singura operatie dintre cele învatate
*sa rezolve probleme care presupun cel
putin doua operatii de adunare sau
scadere
- rezolvarea de probleme cu obiecte sau cu desene
simple: puncte, cerculete, linii etc.;
- rezolvarea de probleme cu date numerice;
- recunoasterea situatiilor concrete sau a expresiilor
care cer efectuarea unor adunari sau scaderi (“au fost
si au mai venit”, “s-au pierdut” etc.);
- corelarea expresiilor folosite în situatii concrete cu
operatiile aritmetice învatate;
2.7. sa formuleze, oral si în scris, exercitii si
probleme cu numere, care se rezolva
printr-o singura operatie
- formularea de probleme utilizând tehnici variate: cu
sprijin concret în obiecte; pornind de la o tema data;
pornind de la numere date; fara sprijin;
- exercitii de formulare a întrebarilor posibile pentru
enunturi date în forme variate;
- formularea de exercitii pornind de la modele
cunoscute;
2.8. sa sesizeze asocierea dintre elementele a
doua categorii de obiecte (siruri, numere
- exercitii de identificare a elementelor unei multimi,
fiind date regula de corespondenta si elementele

Obiective de referinta Exemple de activitati de învatare
mai mici ca 1000) pe baza unor reguli
date;
multimii de pornire;
- exercitii de identificare a elementelor unei multimi,
fiind date regula de corespondenta si elementele celei
de a doua multimi;
- exercitii de completare a unor tabele de valori de
forma:
+ 2 3 4
5 ? ? ?
2.9. sa continue modele repetitive reprezentate
prin obiecte sau numere
- jocuri de completare a unor modele repetitive
reprezentate prin obiecte, desene sau numere;
- exercitii de creare a unor siruri dupa o regula
simpla data;
2.10
.
sa extraga informatii din tabele si liste, sa
colecteze datele obtinute prin observare
directa, sa reprezinte datele în tabele
- colectarea datelor dintr-un desen: în clasa, ca
urmare a unui proces de observare derulat în timp (sau
în afara clasei) etc.;
- prelucrarea datelor culese prin sortarea dupa un
criteriu sau doua criterii; folosind ca procedee
numararea si compararea; utilizând tabele etc.;
- reprezentarea datelor prin diagrame simple sau
desen;
- exercitii de identificare a regulii dupa care a fost
construit un sir ;
- exercitii de completare a unor siruri de obiecte,
desene sau numere dupa o regula data;
- exercitii de identificare a unor reguli si scheme
pentru efectuarea operatiilor;
2.11
.
sa masoare si sa compare lungimea,
capacitatea sau masa unor obiecte
folosind unitati de masura nestandard
adecvate, precum si urmatoarele unitati
de masura standard: metrul, litrul
- exercitii-joc de masurare cu palma, creionul,
paharul, bile, cuburi etc., a lungimii, masei sau
capacitatii unor obiecte;
- compararea lungimilor a doua obiecte;
- ordonarea unor obiecte date, în functie de lungimea,
grosimea, întinderea sau forma lor, folosind expresii
ca: “mai lung”, “mult mai lung”, “cel mai lung”, mai
scurt” etc.;
- efectuarea unor masurari folosind etaloane
neconventionale date (etaloane din carton sau plastic
având diverse forme si marimi etc.);
- identificarea si utilizarea instrumentelor de masura
potrivite - linia gradata, metrul, balanta - pentru
efectuarea unor masuratori;
- alegerea unitatii de masura potrivite pentru a
efectua anumite masuratori.
3. Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizând limbajul matematic
Obiective de referinta Exemple de activitati de învatare
3.1. Sa exprime oral, în cuvinte proprii, etape
ale rezolvarii unor probleme
- citirea enuntului unei probleme; redarea libera, cu
voce tare, a enuntului;
- utilizarea unor scheme simple pentru a figura pe
scurt datele si pasii de rezolvare ai unei probleme;
- verbalizarea personala a demersului de calcul.
Matematica - Clasa a II-a 11
4. Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii în contexte
variate
Obiective de referinta Exemple de activitati de învatare
4.1. sa manifeste o atitudine pozitiva pentru
aflarea rezultatelor unor exercitii si
probleme;
sa manifeste disponibilitate în utilizarea
numerelor si a calculelor în viata
cotidiana
- exercitii de estimare a solutiilor unor probleme;
- propunerea de exercitii si probleme care au
rezultate surprinzatoare.
- jocuri de rol pentru rotunjirea unui numar sau a
rezultatului unui calcul.
B. CONTINUTURlLE ÎNVATARII
· Numerele naturale de la 0 la 100: formare, scriere, citire, comparare, ordonare.
· de la 0-30
· de la 30-100
· Adunarea si scaderea numerelor naturale în concentrul 0-100.
· terminologia specifica: termen, suma, “cu atât mai mult”, “cu atât mai putin”;
· în concentrul 0-30, fara si cu trecere peste ordin;
· în concentrul 0-100, fara si cu trecere peste ordin;
· evidentierea unor proprietati ale adunarii (comutativitatea, *asociativitatea, element neutru),
fara terminologie si paranteze rotunde;
· Numerele naturale mai mari decât 100 si mai mici decât 1000: formare, scriere, citire, comparare,
ordonare.
· Adunarea si scaderea numerelor naturale în concentrul 0-1000.
· Probleme care se rezolva printr-o operatie *Probleme care se rezolva prin cel putin doua operatii.
· Aflarea unui numar necunoscut în cadrul unei relatii de tipul ?±a=b sau a±?=b , (prin încercari,
utilizarea de obiecte sau desene, folosind modelul balantei etc., în functie de situatie) unde a si b
sunt numere în concentrul 0-1000.
· Elemente intuitive de geometrie:
- forme plane: patrat, triunghi, dreptunghi, cerc;
- interiorul si exteriorul unei figuri geometrice;
- forme spatiale: cub, sfera, cilindru, con *cuboid (paralelipiped dreptunghic), fara terminologie.
· Masurari folosind etaloane neconventionale.
· Unitati de masura:
- unitati de masurat lungimea: metrul;
- unitati de masurat capacitatea: litrul;
- unitati de masurat masa: kilogramul;
- unitati de masura pentru timp: ora, minutul, ziua, saptamâna, luna;
- monede.
· Utilizarea instrumentelor de masura adecvate: metrul, rigla gradata, cântar, balanta.

O zi excelenta !
Lala.

Fratele mai mare

Atat mai am pana ma nasc ! (bebe 2 )

Mergi la inceput

Lala_D

Donator desprecopii.com
 Romania
7700 Mesaje
Link direct catre acest raspuns  Arata profilul Adauga semn de carte la raspuns Trimite Lala_D un Mesaj Privat  Reply with Quote
Gasesti si restul de programe scolare aici :

http://www.edu.ro/index.php/articles/curriculum/c539+588+548+/

O zi excelenta !
Lala.

Fratele mai mare

Atat mai am pana ma nasc ! (bebe 2 )

Mergi la inceput

miriama


 Romania, Brasov
613 Mesaje
Link direct catre acest raspuns  Arata profilul Adauga semn de carte la raspuns Trimite miriama un Mesaj Privat  Reply with Quote
Lala, multumesc mult de tot pentru informatiile amanuntite. Pana in acest moment, zic ca suntem la un nivel bun. Am trecut cam prin tot ce este prezentat aici. Trebuie sa aprofundam.
O zi excelenta si tie! Multumesc inca o data.
Mergi la inceput
  Subiectul precedent Subiect Subiectul urmator  
Mergi la:
Forum DC © desprecopii.com - marca inregistrata La inceputul paginii
(c)
DESPRECOPII.COM - NAVIGARE
Preconceptie
Planificarea unui copil
Perioada conceptiei
Infertilitate
Ovulatie
Metode de tratare a infertilitatii
Conceperea unui copil sanatos
Alegerea sexului copilului
Adoptie
Sarcina
Sarcina la inceput
Calculul datei nasterii
Odiseea Sarcinii
Teste in sarcina
Nume de copii
Momente cheie in sarcina
Factori de risc in sarcina
Alimentatia in timpul sarcinii
Frumusete, sport si sex in sarcina
Pierderea sarcinii
Album: Miss Odiseea Sarcinii
Staruri+in+Odisee
Nastere
Pregatirea pentru nastere
Nasterea: modalitati si calmare a durerii
Pregatirea pentru nastere
Starea depresiva postpartum
Recuperarea mamei dupa nastere
Nasterea povestita de mamicile DC
Bebelusul 0-12 luni
Bine ai venit acasa!
Alaptarea bebelusului
Igiena & ingrijirea nou-nascutului
Sanatatea bebelusului
Dezvoltarea in primele 12 luni
Diversificarea si hranirea bebelusului
Bebelusii gemeni
Nou-nascutul: semne de ingrijorare
Copilul 1 - 3 ani
Bolile copilului intre 1-3 ani
Educatia unui copil inca bebelus
1-3 ani, varsta crizelor de independenta
Trecerea de la scutec la olita
Grafice de crestere
Dezvoltarea intelectuala intre 1-3 ani
Alimentatia intre 1-3 ani
Copilul 3 - 6 ani
Inteligenta emotionala a copilului
Educatia copilului intre 3-6 ani
Repere de dezvoltare fizica intre 3-6 ani
Sanatatea copilului intre 3-6 ani
Sportul intre 3-6 ani
Alegerea unui animalut de casa
Alimentatia copilului intre 3-6 ani
Copilul 6 - 10 ani
Repere de dezvoltare intre 6-10 ani
Sanatatea copilului intre 6-10 ani
Copilul de 7 ani
Copilul de 8 ani
Adolescentul
Pubertatea - pe intelesul parintilor
Scoala si notele
Sanatatea adolescentului
Dezvoltarea adolescentului
Siguranta copiilor pe internet
Utilitare: Calculatorul Ovulatiei | Calculul nasterii | Nume de copii | Dosarul bolilor | Doctorii raspund | Top 50 articole | Cele mai noi articole | Actiuni umanitare | Portalul taticilor | Viata de familie | Hai sa ne jucam | Concursuri | Carte de Bucate | Portalul Comunitatii Desprecopii | Galeriile Comunitatii | Toate Forumurile DC | Subiecte active | Mica Publicitate | Copilul tau pe coperta Revistei Desprecopii.com